Strona główna O sklepie Regulamin Koszyk Zamówienie

WIĘCEJ INFO? DZWOŃ 0048/505 785 240

lub jacekniwinski@wp.pl

TECHNIKA DOŚWIETLANIA ROŚLIN

  • Lampy sodowe wysokoprężne. Są najczęś­ciej stosowane w produkcji szklarniowej 110–140 lm/W (lampy wysokoprężne). Ekstremum emitowanego światła przypada na długość fal 550–630 nm (barwa żółta). Na rysunku 1przedstawiono rozkład spektralny światła wysokoprężnej lampy sodowej typu SON-T Agro wraz z krzywą absorpcji światła przez chlorofil. Lampa ta (szeroko stosowana w doświetlaniu roślin w Holandii), w porównaniu z niskoprężną lampą sodową, wyróżnia się o około 15% większym strumieniem świetlnym oraz o 30% większą emisją w zakresie barwy niebieskiej.

Rys. 1. Spektralny rozdział energii emitowany przez wysokoprężną lampę sodową oraz krzywa absorpcji światła przez chlorofil

Przy doświetlaniu roślin należy zwrócić uwagę, że wraz z czasem użytkowania lamp słabnie wytwarzany przez nie strumień świetlny. Według badań holenderskich, spadek mocy świetlnej (względem początkowej) w przypadku wysokoprężnej lampy sodowej po 24 tys. godzin użytkowania wynosi prawie 15%. Termin wymiany lampy zależy więc nie tylko od jej trwałości, ale również emisji światła. Według producentów, przeciętna trwałość poszczególnych rodzajów lamp wynosi: 1000 godz. lampy żarowe, 7500 godz. świetlówki, 6000 godz. lampy rtęciowe oraz 12 000 godz. lampy sodowe.

Rozmieszczenie lamp w szklarni

Niezmiernie ważnym zagadnieniem jest właściwe rozmieszczenie lamp — natężenie oświetlenia na całej powierzchni uprawnej powinno być równomierne.

enie oświetlenia (E) wynika ze wzajemnych zależności między strumieniem świetlnym emitowanym przez lampę, a wysokością umieszczenia jej nad powierzchnią uprawową w szklarni (h). Opisuje to zależność: E = (światłość x cos3α)/h2, gdzie kąt α jest zawarty między punktem emisji światła a miejscem, do którego dociera emitowana fala świetlna (rys. 2). Światłość (zmienną dla różnych wartości kąta α) można odczytać na podstawie krzywych rozsyłania światłości zamieszczanych w danych katalogowych (rys. 3).

Rys. 2. Promieniowanie docierające do powierzchni podłoża w szklarni

Rys. 3. Krzywa rozsyłania światłości dla różnych lamp i osłon:
1 — lampa żarowa bez odbłyśnika; 2 — lampa żarowa z białym odbłyśnikiem; 3 — świetlówka SUPERLUX; 4 — wysokoprężna lampa rtęciowa z wewnętrznym odbłyśnikiem wysokokątnym; 5 — wysokoprężna lampa rtęciowa z odbłyśnikiem szerokokątnym; 6 — wysokoprężna lampa sodowa z oprawą ORS

Na przykład, jeśli chcemy obliczyć natężenie oświetlenia w punkcie, na który pada światło pod kątem 30°, dla lampy żarowej o poborze mocy 150 W (strumieniu światła 2220 lm), zawieszonej na wysokości 1 m nad powierzchnią podłoża, powinniśmy najpierw odczytać z rysunku współczynnik zamiany. W tym przypadku wynosi on 92 cd/1000 lm, z czego wynika, że światłość jest równa 204 cd (2220 lm x 92 cd/1000 lm). Po podstawieniu obliczonych wartości do wyżej zamieszczonego wzoru otrzymujemy natężenie oświetlenia równe 144 lx. Podobnie postępujemy przy określeniu natężenia oświet­lenia w innych punktach.

Prawidłowe rozsyłanie światłości umożliwiają specjalne oprawy lub też wewnętrzne tytanowe odbłyśniki. W tabeli podano uzyskane w Holandii wyniki badań, w których testowano wysokoprężne lampy sodowe (SON-T Agro) o mocy 400 W, wyposażone w odbłyśnik typu SGR 104, zawieszone na wysokości 2,5 m nad poziomem podłoża, rozmieszczone w prostokąt o bokach 3,2 m x 5,8 m.

Jak można zauważyć, zamontowanie lamp w oprawie kierunkującej rozchodzenie się fali świetlnej prowadzi do minimalizacji różnic w naświetleniu powierzchni podłoża (maksymalne różnice nie przekraczają 26%), przy znacznej oszczędności w rozmieszeniu lamp doświetlających.

Efekty produkcyjne i koszty doświetlania

Oprócz możliwości sterowania długością dnia, w wyniku stosowania doświetlania asymilacyjnego skraca się czas uzyskania przez rośliny pełnej dojrzałości użytkowej, lepszej jakości jest plon oraz poprawia się zdrowotność roślin. Na przykład doświetlane rośliny róż nie wykształcały pędów płonnych, a begonie wytwarzały większą liczbę pędów bocznych. W doświadczeniach prowadzonych w Niemczech wykazano mniejsze porażenie przez szarą pleśń doświetlanych roślin begonii. Zaobserwowano również, że na wielkość i jakość plonu ma wpływ przede wszystkim suma energii świetlnej. Oznacza to, że krótsze doświetlanie o większym natężeniu daje te same efekty, co dłuższe doświetlanie światłem o mniejszej intensywności. W badaniach holenderskich przy stosowaniu doświetlania o natężeniu 10 000 lx uzyskano plon pomidorów w wysokości 90 kg/m2/rok. Według badań przeprowadzonych w Norwegii, gdy stosuje się sztuczne doświetlanie o maksymalnym natężeniu 15 000 lx, przeciętne plony ciętych róż wynoszą rocznie 600 sztuk/m2.

Warto jednak zastanowić się, czy w konkretnej sytuacji doświetlanie jest ekonomicznie uzasadnione.

Jeżeli w szklarni o powierzchni 1000 m2 będziemy doświetlać rośliny przez 5 godzin w ciągu doby (przyjmując rozmieszenie źródeł światła według tabeli i cenę energii elektrycznej równą 0,339 zł/kWh), dodatkowy koszt wyniesie około 40 zł/dobę. Ten wynik finansowy otrzymany został w następujący sposób. W szklarni o powierzchni 1000 m2 należy zainstalować 54 lampy sodowe. Jeśli jedna lampa wymaga 440 W mocy (całkowity pobór mocy), zapotrzebowanie mocy wyniesie 23,8 kW. Mnożąc zapotrzebowanie mocy przez liczbę godzin pracy (5 godzin) oraz jednostkową opłatę za zużytą energię elektryczną (0,339 zł/kWh) otrzymamy koszt sztucznego doświetlenia równy około 40 zł/dobę.

Zasady eksploatacji systemu oświetleniowego

Przed podjęciem decyzji o stosowaniu sztucznego oświet­lenia należy sprawdzić, czy w gospodarstwie dostępna jest wystarczająca rezerwa mocy elektrycznej (pojedyncza oprawa lampy SON-T Agro zużywa 440–480 W). Na przykład, wspomniana wyżej szklarnia o powierzchni 1000 m2 wymaga jednorazowej mocy 26 kW. Ważnym zagadnieniem jest również napięcie w sieci — zazwyczaj większość producentów dopuszcza maksymalnie 2% spadek nominalnego napięcia. Należy zwracać uwagę, aby na drodze światła nie znajdowały się żadne przeszkody, które ograniczałyby dostęp światła. Powierzchnia oprawy lampy powinna być zawsze ustawiona równolegle do podłoża. Jeżeli podejmujemy decyzję o instalacji sztucznego doświetlania szklarni, należy również zastanowić się nad możliwościami wzbogacania atmosfery w dwutlenek węgla.

Wyniki badań nad oświetleniem powierzchni (lx) lampami SON-T Agro


*lampy umieszczone są osią symetrii wzdłuż boku dłuższego


* jednostka μE (m2 x s) jest równoważna μmol(m2 x s)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz przetwarzanie materiałów bez zgody autora zabronione.

sklepy internetowe

Starforce-buty. Obuwie używane przez służby mundurowe oraz miłośników sportów ekstremalnych.
Ubrania dla DJ,Koszulki ,t-shirt, dj clothing,dj,muzyka,hip-hop,scratch, slipmaty, akcesoria
Od roku 1991 zajmujemy się sprzedażą spinek tapicerskich,konektorków,bezpieczników oraz innych drobiazgów do samochodów
FEDERICO MAHORA to szybko rozwijająca się firma na rynku perfumeryjnym. Tworzą ją młodzi i energiczni ludzie, co sprawia , że szybko odpowiadamy na wymagania i potrzeby klientów. W naszej ofercie jest szeroki wybór światowych zapachów, tych lekkich,
Tutaj znajdziesz stałą ofertę dla dzieci oraz inne ciekawe produkty :)
Zajmujemy się handlem testami wierności
Airsoftgun doskonała zabawa dla każdego.
Nowe i stare książki
Artykuły dziecięce i niemowlęce. Renomowane firmy, Quinny, Maclaren, ABC Design, Avent i inne...
R