Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 1

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /index.php on line 1
1Z0-051 70-640 300-206 itcertworld
HPS, lampa sodowa, lampy sodowe, doniczki, BOX, GROW BOX
 
Strona gwna O sklepie Regulamin Koszyk Zamwienie

WICEJ INFO? DZWO 0048/505 785 240

lub jacekniwinski@wp.pl

TECHNIKA DOWIETLANIA ROLIN

  • Lampy sodowe wysokoprne. S najcz궭ciej stosowane w produkcji szklarniowej 110–140 lm/W (lampy wysokoprne). Ekstremum emitowanego wiata przypada na dugo fal 550–630 nm (barwa ta). Na rysunku 1przedstawiono rozkad spektralny wiata wysokoprnej lampy sodowej typu SON-T Agro wraz z krzyw absorpcji wiata przez chlorofil. Lampa ta (szeroko stosowana w dowietlaniu rolin w Holandii), w porwnaniu z niskoprn lamp sodow, wyrnia si o okoo 15% wikszym strumieniem wietlnym oraz o 30% wiksz emisj w zakresie barwy niebieskiej.

Rys. 1. Spektralny rozdzia energii emitowany przez wysokoprn lamp sodow oraz krzywa absorpcji wiata przez chlorofil

Przy dowietlaniu rolin naley zwrci uwag, e wraz z czasem uytkowania lamp sabnie wytwarzany przez nie strumie wietlny. Wedug bada holenderskich, spadek mocy wietlnej (wzgldem pocztkowej) w przypadku wysokoprnej lampy sodowej po 24 tys. godzin uytkowania wynosi prawie 15%. Termin wymiany lampy zaley wic nie tylko od jej trwaoci, ale rwnie emisji wiata. Wedug producentw, przecitna trwao poszczeglnych rodzajw lamp wynosi: 1000 godz. lampy arowe, 7500 godz. wietlwki, 6000 godz. lampy rtciowe oraz 12 000 godz. lampy sodowe.

Rozmieszczenie lamp w szklarni

Niezmiernie wanym zagadnieniem jest waciwe rozmieszczenie lamp — natenie owietlenia na caej powierzchni uprawnej powinno by rwnomierne.

enie owietlenia (E) wynika ze wzajemnych zalenoci midzy strumieniem wietlnym emitowanym przez lamp, a wysokoci umieszczenia jej nad powierzchni uprawow w szklarni (h). Opisuje to zaleno: E = (wiato x cos3α)/h2, gdzie kt α jest zawarty midzy punktem emisji wiata a miejscem, do ktrego dociera emitowana fala wietlna (rys. 2). wiato (zmienn dla rnych wartoci kta α) mona odczyta na podstawie krzywych rozsyania wiatoci zamieszczanych w danych katalogowych (rys. 3).

Rys. 2. Promieniowanie docierajce do powierzchni podoa w szklarni

Rys. 3. Krzywa rozsyania wiatoci dla rnych lamp i oson:
1 — lampa arowa bez odbynika; 2 — lampa arowa z biaym odbynikiem; 3 — wietlwka SUPERLUX; 4 — wysokoprna lampa rtciowa z wewntrznym odbynikiem wysokoktnym; 5 — wysokoprna lampa rtciowa z odbynikiem szerokoktnym; 6 — wysokoprna lampa sodowa z opraw ORS

Na przykad, jeli chcemy obliczy natenie owietlenia w punkcie, na ktry pada wiato pod ktem 30, dla lampy arowej o poborze mocy 150 W (strumieniu wiata 2220 lm), zawieszonej na wysokoci 1 m nad powierzchni podoa, powinnimy najpierw odczyta z rysunku wspczynnik zamiany. W tym przypadku wynosi on 92 cd/1000 lm, z czego wynika, e wiato jest rwna 204 cd (2220 lm x 92 cd/1000 lm). Po podstawieniu obliczonych wartoci do wyej zamieszczonego wzoru otrzymujemy natenie owietlenia rwne 144 lx. Podobnie postpujemy przy okreleniu natenia owietlenia w innych punktach.

Prawidowe rozsyanie wiatoci umoliwiaj specjalne oprawy lub te wewntrzne tytanowe odbyniki. W tabeli podano uzyskane w Holandii wyniki bada, w ktrych testowano wysokoprne lampy sodowe (SON-T Agro) o mocy 400 W, wyposaone w odbynik typu SGR 104, zawieszone na wysokoci 2,5 m nad poziomem podoa, rozmieszczone w prostokt o bokach 3,2 m x 5,8 m.

Jak mona zauway, zamontowanie lamp w oprawie kierunkujcej rozchodzenie si fali wietlnej prowadzi do minimalizacji rnic w nawietleniu powierzchni podoa (maksymalne rnice nie przekraczaj 26%), przy znacznej oszczdnoci w rozmieszeniu lamp dowietlajcych.

Efekty produkcyjne i koszty dowietlania

Oprcz moliwoci sterowania dugoci dnia, w wyniku stosowania dowietlania asymilacyjnego skraca si czas uzyskania przez roliny penej dojrzaoci uytkowej, lepszej jakoci jest plon oraz poprawia si zdrowotno rolin. Na przykad dowietlane roliny r nie wyksztacay pdw ponnych, a begonie wytwarzay wiksz liczb pdw bocznych. W dowiadczeniach prowadzonych w Niemczech wykazano mniejsze poraenie przez szar ple dowietlanych rolin begonii. Zaobserwowano rwnie, e na wielko i jako plonu ma wpyw przede wszystkim suma energii wietlnej. Oznacza to, e krtsze dowietlanie o wikszym nateniu daje te same efekty, co dusze dowietlanie wiatem o mniejszej intensywnoci. W badaniach holenderskich przy stosowaniu dowietlania o nateniu 10 000 lx uzyskano plon pomidorw w wysokoci 90 kg/m2/rok. Wedug bada przeprowadzonych w Norwegii, gdy stosuje si sztuczne dowietlanie o maksymalnym nateniu 15 000 lx, przecitne plony citych r wynosz rocznie 600 sztuk/m2.

Warto jednak zastanowi si, czy w konkretnej sytuacji dowietlanie jest ekonomicznie uzasadnione.

Jeeli w szklarni o powierzchni 1000 m2 bdziemy dowietla roliny przez 5 godzin w cigu doby (przyjmujc rozmieszenie rde wiata wedug tabeli i cen energii elektrycznej rwn 0,339 z/kWh), dodatkowy koszt wyniesie okoo 40 z/dob. Ten wynik finansowy otrzymany zosta w nastpujcy sposb. W szklarni o powierzchni 1000 m2 naley zainstalowa 54 lampy sodowe. Jeli jedna lampa wymaga 440 W mocy (cakowity pobr mocy), zapotrzebowanie mocy wyniesie 23,8 kW. Mnoc zapotrzebowanie mocy przez liczb godzin pracy (5 godzin) oraz jednostkow opat za zuyt energi elektryczn (0,339 z/kWh) otrzymamy koszt sztucznego dowietlenia rwny okoo 40 z/dob.

Zasady eksploatacji systemu owietleniowego

Przed podjciem decyzji o stosowaniu sztucznego owietlenia naley sprawdzi, czy w gospodarstwie dostpna jest wystarczajca rezerwa mocy elektrycznej (pojedyncza oprawa lampy SON-T Agro zuywa 440–480 W). Na przykad, wspomniana wyej szklarnia o powierzchni 1000 m2 wymaga jednorazowej mocy 26 kW. Wanym zagadnieniem jest rwnie napicie w sieci — zazwyczaj wikszo producentw dopuszcza maksymalnie 2% spadek nominalnego napicia. Naley zwraca uwag, aby na drodze wiata nie znajdoway si adne przeszkody, ktre ograniczayby dostp wiata. Powierzchnia oprawy lampy powinna by zawsze ustawiona rwnolegle do podoa. Jeeli podejmujemy decyzj o instalacji sztucznego dowietlania szklarni, naley rwnie zastanowi si nad moliwociami wzbogacania atmosfery w dwutlenek wgla.

Wyniki bada nad owietleniem powierzchni (lx) lampami SON-T Agro


*lampy umieszczone s osi symetrii wzdu boku duszego


* jednostka μE (m2 x s) jest rwnowana μmol(m2 x s)

Wszelkie prawa zastrzeone. Kopiowanie oraz przetwarzanie materiaów bez zgody autora zabronione.

sklepy internetowe

klient musi byc zadowolony
Prezentowan tu biuteri wykonuj na podstawie wasnych projektw. Materiay, ktrymi si posuguj to srebro i kamienie szlachetne.Zapraszam wszystkich,ktrzy ceni oryginalno i styl.
Sklep z pociel z satyny bawenianej, kory, gdkiej baweny, flaneli, przecierada, narzuty na ka, i wiele innych art. tekstylnych do Twojej sypialni czy salonu.
Sklep Motoryzacyjny Motocross EnduroATV Skutery Pozostae

artykuy dla niemowlt i dzieci starszych-odzie, ubranka i akcesoria do chrztu, zabawki, pociel, rajstopy, skarpety
Air arms wiatrwki. AirArms
pierwszy sklep w polsce! zajmuje sie sprzeda czci do Fingerboard'ingu
Sklep z niepowtarzalnymi koszulkami, rockowe, mieszne, komunistyczne, wasne indywidualne wzory nadrukw, najtasze koszulki w sieci.
Szycie i sprzeda kostiumw do taca